Historie vzniku lyžařského vleku:


Rok 1981

Myšlenka vybudovat lyžařský vlek vznikla v zimním měsících r. 1981. Zapojuje se 42 zájemců z dolního konce Trnavy, převážně rodičů a jejich rodinných příslušníků. Příslib brigád, složení 100 Kč jako základního fondu je podmínkou zahájení uvažované stavby, sbírá se železný šrot.

Březen: Zakoupena technická dokumentace a zajištěn technický dozor stavby: Konstruktér pan Josef Šperka, současný předseda oddílu lyžování TJ Gottwaldov. Vyřizuje se stavební povolení , souhlasy majitelů a uživatelů pozemků, Lesní správy a dalších účastníků stavebního řízení. Začíná výroba strojních dílů po garážích a dvorech, složitější díly v podnicích, kde pracují členové Lyžařského oddílu.

Duben: Začínají brigádnické, stavební a terénní práce, výkopy pro základy podpěrných sloupů, hnací a napínací stanice, výkopy pro elektrické kabely po celé délce trati, kácení stromů, odstraňování kořenů, srovnávání mezí a srázů, je zajištěna i výpomoc z JZD buldozerem.

Červen: Strojní díly téměř hotovy. Začíná montáž na výjezdové trati, vyrábí se el. rozvaděč a další elekt. zařízení. Probíhá betonování ( beton zdarma – JZD Slušovice), montáž lana. Využívá se malého finančního příspěvku OV ČSTV Gottwaldov. Brigády se organizují téměř každou neděli dopoledne, vždy s hojnou účastí a navíc elánem. Jsou zajištěny zánovní el. sloupy pro hlavní el. přívod, provedeny výkopy a jejich postavení asi 350 m od el. sítě obce.

28. června: Založen Lyžařský oddíl s počtem již 52 zakládajících členů.

Říjen: HOTOVO! Lyžařský vlek uveden do provozu. Slavnostní schůze, táborák, občerstvení s programem. Účast i rodinných příslušníků. Spokojenost – dílo se podařilo!

Původní rozpočet stavby vleku bez stavebních a terénních úprav byl 120.000 Kč, skutečné náklady dosáhly ,,jen“ asi 20.000 Kč. Je poctivě odpracováno 1570 brigád. hodin.

Technické údaje:

  • Kapacita vleku 168 osob za hodinu
  • Rychlost 1,4 m/s
  • Příkon el. motoru 4 KW
  • Délka výjezdové trati 260 m
  • Délka sjezdovky 280m
Členové oddílu, brigádníci, dostávají volné vstupenky na 5 roků dopředu.
Pro zajímavost : vstupné pro cizí-dospělí 8 Kčs, děti 4 Kčs na celý den lyžování. První sníh napadl již v polovině listopadu. O lyžařský vlek je v Trnavě, ale i okolí, obrovský zájem. Službu prování 25 vyškolených dvojic zdarma!

Kromě běžného lyžování:
Organizují se první závody ve slalomu, vlek využívá i naše Základní škola, na závěr sezóny je uspořádán maškarní karneval s velkou účastí. ,,Vlekem“ se baví celé ,, Dolansko“! Mluví a píše se o nás v okresním tisku, jsme dáváni za příklad jiným organizacím TJ Gottwaldov. Zimní sezóna 1981-1982 se vydařila!

Rok 1982

Opět nastává velké budování. Po úspěchu z minulého roku, nadšení a elán členů LO nabírá na síle. Již v jarních měsících je zakoupen silnější hnací stroj z lyžařského vleku z Portáše od TJ Gottwaldov. Na stroji je provedena generální oprava a přidána elektromag. brzda. Původní hnací stanice je odprodána za symbolickou cenu 500 Kčs do oddílu lyžování Všemina. Jsou zahájeny výkopy a betonování základů pro novou hnací stanici a stylový srub jako strojovny a el. rozvodny vleku. Tažné lano je vyměněno za silnější. Kapacita vleku se zvyšuje na 320 osob za hodinu, el. příkon na 11 KW.

V letních měsících jsou zajištěny finanční prostředky od ONV- odbor cestovního ruchu, ve výši 70.000 Kčs. Pouštíme se do vybudování klubovny a ohřívárny pro veřejnost, vybavujeme vše nábytkem, topnými tělesy, místním rozhlasem, rádiem. Znovu se prování výkopy, betonují se základy, svařují se rámy pro uvedenou stavbu z montážních dílů.

V závěru roku ještě stíháme vybudovat po celé sjezdové trati osvětlení pro večerní lyžování. Výkop 300 m pro el. kabel, zajištění a postavení 5-ti stožárů s osvětlovacími tělesy není pro nás žádný velký problém… Obrovský elán, chuť do práce, radost z výsledků vyneslo v tomto roce 1750 brigádnických hodin.

Zimní sezóna se opět vydařila. Znovu nastává velký zájem o lyžování. Základní škola prování několik výcviků pro své žáky, lyžařský oddíl organizuje cvičitelské kurzy, provádíme bezpečnostní školení obsluh. Organizujeme znovu II. Ročník závodů ve slalomu pro děti a školní mládež. Maškarní karneval se stává již každým dalším rokem samozřejmostí.

To vše je výsledkem obětavosti, elánu, nadšení a vůle, ale hlavně dobré party chlapů a kamarádů z dolního konce Trnavy. Lepší dárek sobě, ale hlavně dětem jsme si nemohli vymyslet!!

Složení výboru Lyžařského oddílu:

Předseda: Miroslav Gargulák - stavbu řídil a organizoval spolu s těmito obětavými členy LO:
Místopředseda:Oldřich Hercik
Hospodář: František Vyvlečka
Členové: Hynek Chrastina
František Vičík
Jaroslav Suchánek ml.
Milan Juřik

Miroslav Gargulák

Lyžařský vlek po 18-ti letech:

Rok 1999

V zimních měsících je vždy na ,,svahu“ živo, v letním období pravidelně pořádáme zájezdy do horských oblastí. Častým cílem je Malá Fatra, Těrchová – Vrátná Dolina a okolí, Vysoké i Nízké Tatry, Slovenský ráj, zajímavé cíle jsou i na Moravě, ale i Rakouské Alpy. Slavnostní táboráky s občerstvením jsou na zahájení zimní sezóny samozřejmostí.

Lyžařský vlek ale po 18-ti letech provozu dosluhuje. Jsou opotřebeny hnací mechanismy, kladkové baterie, el. zařízení, ale hlavně zařízení vleku již nevyhovuje současným bezpečnostním předpisům. Co teď? Jsou jenom dvě možnosti: buď vlek odstavit nebo postavit nový.

Zjišťujeme dodavatele a jejich ceny. Nejlevnější lyžařský vlek o „naší“ délce a kapacitě je v ceně 1,3 až 1,5 mil. Kč. Kde na to vzít? Začátkem roku 1999 se schází „staré jádro“ výboru lyžařského oddílu. Po rozporuplných názorech a za získání slibů členů LO znovu brigádničit, je rozhodnuto!!!

V jarních měsících oslovujeme asi 50 vytypovaných sponzorů s přísliby přispět v částkách 1.000 Kč až 20.000 Kč. Znovu nastupuje osvědčený konstruktér s dokumentací již moderního vleku s pevnými teleskopickými tyčemi. Rozhodující je i to, že se ,,nabízí“ firma GANAS - vyrábějící zdvihací zařízení (majiteli jsou: Miroslav Gargulák a Radomír Hynčica), že levně vyrobí, dodá a částečně také zasponzoruje nový lyžařský vlek. Elektrickou výzbroj dodává a sponzoruje Petr Zvolenský s pomocí Tomáše Vyvlečky. Pozemky pronajímají František Vyvlečka, Radek a Pavel Chovancovi. Značným finančním obnosem překvapivě přispívá František Vyvlečka, za sběr železného šrotu, který provádí pod hlavičkou lyžařského oddílu (80.000 Kč).

Duben: Zakládáme „již v nových podmínkách“ samostatný „spolek“ s vlastním „IČEM“: LYŽAŘSKÝ KLUB TRNAVA. Opět se tedy brigádničí. Demontujeme „starý“ vlek, odprodáváme jej do Velkých Karlovic. Provádíme výkopy a betonujeme základy pro nové podpěrné sloupy, novou hnací a napínací stanici, prodlužujeme vlek asi o 40 m. Vyrábíme a montujeme novou el. instalaci.

Srpen: Strojní zařízení vleku je již dodáno, začíná montáž v terénu. Tuto práci provádějí hlavně Radomír Hynčica a Jiří Dolanský, sami montují a řídí montážní práce. Kromě koncových stanic je namontováno 7 podpěrných sloupů, 18 kladkových baterií, nový el. rozvaděč, včetně nové el. instalace obslužných prostor.

Lyžařský vlek je prodloužen na 302 m s převýšením 75 m. Kapacita se zvyšuje na 400 osob za hodinu, rychlost vleku je 1,6 m/s. Je namontováno bezpečností el. vypínání, proti přejetí do prostoru napínací stanice a bezpečností „STOP“ tlačítka u každého podpěrného sloupu. Vlek má 44 teleskopických tyčí pevně uchycených na ocelovém laně, které je opět zesíleno.

Pro večerní lyžování je zlepšeno osvětlení lyžařského svahu. Osvětlení je nyní namontováno i na výjezdu v lesní části vleku. V rámci výstavby nového vleku je „přestěhován“ i srub, který nyní slouží jako úschovna lyží a lyžařské výzbroje. V letním období jsou zde uloženy teleskopické tyče. V klubovně a ohřívárně je vyměněna podlaha. Jsou provedeny nátěry střech, oken, dveří a obložení stěn. Znovu bylo odpracováno přes 1700 brigádnických hodin.

Říjen: HOTOVO! Lyžařský vlek vyroben , namontován a uveden do provozu – NEUVĚŘITELNÉ – téměř bez dluhu! Původní rozpočet na lyžařský vlek 1,5 mil. Kč bez stavebních prací se nám několikanásobně podařilo snížit, to hlavně díky levnějšímu výrobci, levnějšímu projektantovi, ale také i levnější „pracovní síle“ našich brigádníků.

Děkujeme tedy všem sponzorům, děkujeme za přispění také našemu Obecnímu úřadu, z části i úřadům z okolních obcí, firmám, ale i občanům za finanční pomoc (180.000 Kč), výrobci vleku, majitelům pozemků, ale i těm, kteří to celé zajišťovali, řídili a s chutí šli do toho…

Složení výboru Lyžařského oddílu:

Předseda: Oldřich Hercik
Místopředseda:Miroslav Gargulák
Hospodář: František Vyvlečka
Členové: Radomír Hynčica
Jiří Dolanský
Hynek Chrastina
Jaroslav Suchánek ml.
Josef Matůšů MVDr.

Miroslav Gargulák


Fotogalerie

SNOW   |    NORDICmag   |    FREESKI   |    Ski & Snowboard portal   |    HolidayInfo  
Aqua Industrial   |    Mikroregion Slušovicko   |    Východní Morava   |   Sněhové info    |   ČSTV Zlín
Webdesign Comin.cz